Cyfrannwch i'n helpu

Rydym yn sefydliadau gwirfoddol ac yn dibynnu ar roddion i gefnogi ein hymgyrch.

Gallwch gyfrannu trwy drosglwyddiad banc i'r naill neu'r llall neu'r ddau o'r grwpiau gweithredu lleol. Trwy ddefnyddio trosglwyddiad banc uniongyrchol mae'r holl arian yn mynd i'r ymgyrch.

Pa bynnag opsiwn a ddewiswch, bydd unrhyw beth a anfonwch yn cael ei ddefnyddio ar gyfer ymladd yr un achos.


Diolch ymlaen llaw am unrhyw swm y gallwch ei gyfrannu, bydd y cyfan yn helpu a bydd yn cael ei werthfawrogi.